Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ.

KUZEY Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danısmanlık A.Ş., Kuzey Yıldızı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No:38/45 Canik/SAMSUN, Türkiye adresinde hizmet vermektetir.

KUZEY Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 27.01.2016 tarih, 01491 numaralı ana sözleşme ile Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Baran Apt. No:242/6 İlkadım/SAMSUN adresinde kurulmuş olup, şirketin kuruluşu ve şirket ana sözleşmesi 03.02.2016 tarih, 9003 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

KUZEY Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 09.10.2017’de "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.

KUZEY Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'nin faaliyet konusu: Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir etmek, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların yerinde tespitini yaparak değer takdirinde bulunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin hukuksal, mali ve bilimsel danışmanlık vermektir.

Şirketimiz sadece değerleme ve danışmanlık hizmeti vermekte olup, herhangi bir kısıtlayıcı neden ve baskı altında olmadan gerçek ya da tüzel kişilerce talep edilen değerleme hizmetini; uluslararası standartlarda (UDES-IVS), Ülkemiz Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağımsız, tarafsız, güvenilir, sorumluluk içeren, bilimsellik ve mesleki yetkinlik taşıyan tarzda yapmayı amaçlamıştır. Şirketimiz Samsun merkezli olmakla birlikte çoğunlukla Karadeniz Bölgesindeki kadrolu personel ve çözüm ortakları ile Türkiye’nin tamamına hizmet vermektedir.

Haberler

~ Şirketimiz Kuruldu. ~ Web Sitemiz Kuruldu. ~ SPK Listesine Girdik. ~ BDDK Yetkiledirmemizi Aldık.

Referanslar